một sản phẩm hoàn chỉnh là gì?Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Chào hầu hết các bạn đến có Vuongchihung.com, những thông báo được tậu lọc, chia sẽ về tri thức tài chính tín dụng. Thông tin khía cạnh về chủ đề một sản phẩm hoàn chỉnh là gì?Quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất

Thành phẩm là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Vậy thực chất khái niệm thành phẩm là gì và đâu là quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất cho doanh nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu ở phần bình luận bên dưới.

1. Thành phẩm là gì?

Thành phẩm được hiểu là sản phẩm hoàn thành quá trình sản xuất, chế biến do bộ phận sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất ra hoặc mua, được kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đưa vào kho bảo quản. Thành phẩm cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật đã quy định.

một sản phẩm hoàn chỉnh là gì?

Bán thành phẩm chỉ là một phần nhỏ của công đoạn chế biến cuối cùng của quá trình sản xuất chỉ hoàn thành một công đoạn nhất định, đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, được đưa vào kho bảo quản để chế biến tiếp hoặc một phần nhỏ có thể bán ra bên ngoài.

Thành phẩm và sản phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà cả chủ doanh nghiệp và người phụ trách cần hiểu rõ.

Sản phẩm hoàn thiện

sản phẩm

giới hạn

Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất. Gắn với quy trình kỹ thuật sản xuất, trong một quy mô nhất định của doanh nghiệp.

Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

giới hạn

Phạm vi của thành phẩm chỉ được xác định ở cuối quy trình trong giai đoạn sản xuất.

Phạm vi sản phẩm sẽ bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm

2. Đánh giá thành phẩm

Thành phẩm được tính giá theo nguyên tắc giá gốc và giá thành sản xuất thực tế. Tùy thuộc vào thành phẩm di chuyển như thế nào, bạn có thể đưa ra đánh giá tương ứng. Việc đánh giá này phải bao gồm đánh giá thành phẩm nhập kho cũng như đánh giá thành phẩm xuất kho.

2.1 Đánh giá thành phẩm nhập khẩu

Thành phẩm sản xuất ra và nhập kho của doanh nghiệp được phản ánh theo giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất. sản xuất chung.

Lưu kho thành phẩm gia công thuê ngoài: được tính theo chi phí gia công thực tế, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê ngoài và các chi phí liên quan trực tiếp khác như phí vận chuyển, trung chuyển, bốc dỡ, hao hụt,…

Để tính giá gốc thành phẩm tồn kho, kế toán có thể tham khảo các cách tính sau:

Thành phẩm thuê ngoài gia công = giá thành gia công + chi phí liên quan trực tiếp đến công việc gia công

một sản phẩm hoàn chỉnh là gì?

2.2 Đánh giá thành phẩm

Việc đánh giá thành phẩm xuất kho còn được phản ánh vào giá thành sản xuất thực tế nhập kho. Thành phẩm thuộc nhóm tài sản hàng tồn kho nên theo “Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho số 02” giá trị thực tế của hàng tồn kho hoặc thành phẩm xuất kho được tính theo một trong 4 phương pháp sau:

  • Phương pháp tính giá mục tiêu
  • Phương pháp bình quân gia quyền
  • FIFO
  • LIFO

Giá thành của thành phẩm có thể được tính theo công thức sau:

Giá thành xuất xưởng = số lượng thành phẩm xuất xưởng × đơn giá bình quân gia quyền

Đối với phương pháp xác định đơn giá bình quân gia quyền, kế toán có thể xác định như sau:

Đơn giá bình quân gia quyền của cả kỳ nhập kho = nguyên giá thành phẩm nhập kho đầu kỳ + giá gốc thành phẩm nhập kho kỳ hiện hành

một trong hai

Đơn giá tồn kho bình quân cả kỳ = số thành phẩm tồn đầu kỳ + số thành phẩm nhập trong kỳ

Xem thêm: Giá vốn hàng bán và cách quản lý dòng tiền hiệu quả

3. Quy trình quản lý kho thành phẩm

3.1 Quản lý hàng tồn kho

Đối với kho thành phẩm, trường hợp có thông báo thành phẩm cần xuất kho, kế toán kho có trách nhiệm kiểm tra số lượng đảm bảo cung cấp đủ thành phẩm theo yêu cầu xuất.

Sau khi chắc chắn có đủ thành phẩm và lập phiếu xuất kho. Phiếu Xuất kho sẽ được lập theo thông tin đơn hàng và gửi chủ cửa hàng sau khi hoàn tất đơn hàng. Bước cuối cùng là xuất kho theo số liệu trên phiếu xuất kho đã phát hành.

một sản phẩm hoàn chỉnh là gì?

3.2 Quản lý hàng tồn kho

Khi có yêu cầu nhập thành phẩm vào kho, thủ kho cần kiểm tra thành phẩm và xác nhận trên phiếu xuất kho. Lúc này nhân viên kho ký phiếu nhập, nhập thành phẩm và cập nhật số liệu đồng thời theo dõi chính xác số lượng thành phẩm trong kho.

3.3 Quản lý xuất kho thành phẩm

Nếu cần điều chuyển thành phẩm giữa các kho phải báo cáo phòng, ban có thẩm quyền phê duyệt. Khi đề xuất được chấp nhận, tiến hành ghi chép để chuyển giao thành phẩm.

Để chuyển thành phẩm về kho đạt yêu cầu cần đảm bảo quy trình kiểm kê chi tiết số lượng thành phẩm tránh sai sót, thiếu hụt. Đồng thời cập nhật dữ liệu theo dõi lượng hàng thành phẩm giữa các kho.

Trên đây là những chia sẻ của Sapo về thành phẩm và các yếu tố liên quan để đánh giá thành phẩm. Hi vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu được thành phẩm là gì và có quy trình quản lý thành phẩm hiệu quả nhất.

xem thêm: Quản lý kho bằng mã vạch: Giải pháp đúng đắn không lo thất thoát

Miễn Trừ Trách Nhiệm. Đây là Blog cá nhân cung cấp thông tin có tính tham khảo, không chịu trách nhiệm pháp lý về các sai sót. Mình không chịu bổn phận cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Tổng hợp

Điểm đánh giá post