Mua Bán Quốc Tịch – Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô Chỉ Dành Cho Người Giàu

Mua Bán Quốc Tịch – Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô Chỉ Dành Cho Người Giàu

Mua Bán Quốc Tịch – Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô Chỉ Dành Cho Người Giàu

Quốc tịch là thứ gắn liền với những khái niệm thiêng liêng, nhưng hiện nay, trên thế giới đang có một thị trường mua bán quốc tịch thu hút giới nhà giàu. Việc sở hữu những tấm hộ chiếu thứ hai, thứ ba giờ đây trở thành thú vui, “quyền lực” mới của những người giàu, bên cạnh đó, nó cũng là tấm bùa hộ mệnh cho họ trong nhiều tình huống.

Nguồn: muanhamy.vn, vietnamembassy-brunei.org, zingnews.vn

Điểm đánh giá post