Ngành Logistics Đã Tiến Hóa Như Thế Nào?

Ngành Logistics Đã Tiến Hóa Như Thế Nào?

Ngành Logistics Đã Tiến Hóa Như Thế Nào?

Logistics là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Nếu không có Logistics những ngành khác sẽ khó có thể vận hành bình thường được. Hình thành từ thời Hy Lạp cổ đại, trải qua hình năm tiến hoá, ngành logistics đã thấm sâu vào đời sống của chúng ta mà ít người có thể nhận ra được.

Nguồn: tapchitaichinh.vn, vnll.com.vn, caphesach.wordpress.com, vegasco.vn, thesaigontimes.vn, vlr.vn, ptexpress.com.vn

Điểm đánh giá post