Người Xưa Vẽ Bản Đồ Như Thế Nào?

Người Xưa Vẽ Bản Đồ Như Thế Nào?

Người Xưa Vẽ Bản Đồ Như Thế Nào?

Bản đồ là một phát minh vĩ đại của loài người, có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, để vẽ được một tấm bản đồ hoàn thiện, chính xác là chuyện không hề đơn giản. Ngày nay, nhờ những kỹ thuật hiện đại, chúng ta đã vẽ được những tấm bản đồ rất chính xác. Thế nhưng, thời xa xưa, trong điều kiện thiếu thốn và nền tri thức còn hạn hẹp, tổ tiên chúng ta đã vẽ bản đồ như thế nào?

Nguồn: hanoimoi.com.vn, ungdunggis.edu.vn

Điểm đánh giá post