Nhà Bush – Gia Tộc Chính Trị Thành Công Nhất Lịch Sử Mỹ

Nhà Bush – Gia Tộc Chính Trị Thành Công Nhất Lịch Sử Mỹ

Nhà Bush – Gia Tộc Chính Trị Thành Công Nhất Lịch Sử Mỹ

Theo tính toán của Celebrity Net Worth năm 2018, nhà Bush nắm trong tay hơn 400 triệu USD, xây dựng khối tài sản nhờ những thành viên gia đình là các doanh nhân và lãnh đạo ngân hàng thành đạt. Cho đến nay, gia tộc này đã sản sinh 2 thượng nghị sĩ, 1 thẩm phán Toà án tối cao, 2 thống đốc bang, 1 phó Tổng thống và 2 Tổng thống. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhà Bush được miêu tả là một trong những “vương triều” thành công nhất trong lịch sử chính trường nước Mỹ.

Nguồn: vietnammarcom.edu.vn, zingnews.vn, cand.com.vn, cafef.vn

Điểm đánh giá post