Những Tập Đoàn Sản Xuất Vũ Khí Lớn Nhất Thế Giới – Phần 2

Những Tập Đoàn Sản Xuất Vũ Khí Lớn Nhất Thế Giới – Phần 2

Những Tập Đoàn Sản Xuất Vũ Khí Lớn Nhất Thế Giới – Phần 2

Ngành công nghiệp quốc phòng trên thế giới đang không ngừng phát triển, các quốc gia cũng đang tranh thủ gây dựng sức ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nước lớn như Anh, Mỹ và Trung Quốc. Ở phần đầu tiên, chúng ta đã được chứng kiến sự thống lĩnh của các công ty vũ khí hàng đầu tới từ Mỹ. Trong video ngày hôm nay, những cái đình đám của Anh và Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện.

Nguồn: plo.vn, thanhnien.vn, vov.vn, thanhnien.vn, zingnews.vn

Điểm đánh giá post