Nikolaus Otto – Cha Đẻ Của Động Cơ 4 Thì Và Phát Minh Vĩ Đại Làm Thay Đổi Ngành Xe Hơi

Nikolaus Otto – Cha Đẻ Của Động Cơ 4 Thì Và Phát Minh Vĩ Đại Làm Thay Đổi Ngành Xe Hơi

Nikolaus Otto – Cha Đẻ Của Động Cơ 4 Thì Và Phát Minh Vĩ Đại Làm Thay Đổi Ngành Xe Hơi

Nikolaus Otto không phải là người đầu tiên chế tạo ra xe hơi, ông cũng không phải người đầu tiên phát minh ra động cơ đốt trong, nhưng nhờ sáng chế về “động cơ bốn thì” của ông mà ngành sản xuất xe hơi mới phát triển vượt bậc và động cơ đốt trong mới được phổ biến như ngày nay. Trải qua hơn một thế kỷ, động cơ Otto vẫn là một phát minh quan trọng, được nhân loại sử dụng trong mọi lĩnh vực. Bởi vậy, nhiều người còn khẳng định rằng “Nikolaus Otto là người đã đặt cả thế giới lên bốn bánh xe”.

Nguồn: en.wikipedia.org, koeln-lotse.de, rheinische-geschichte.lvr.de, scihi.org, madehow.com, biographyonline.net, vietsciences.free.fr, vietbao.vn, oto.donga.edu.vn

Điểm đánh giá post