Nizam Đệ Thất – Ông Vua Giàu Bậc Nhất Lịch Sử Hiện Đại

Nizam Đệ Thất – Ông Vua Giàu Bậc Nhất Lịch Sử Hiện Đại

Nizam Đệ Thất – Ông Vua Giàu Bậc Nhất Lịch Sử Hiện Đại

Là quốc vương thứ 7 của tiểu quốc Hyderabad, Ấn Độ, Nizam Đệ Thất là một trong những ông hoàng “giàu nứt đố đổ vách” trong lịch sử nhân loại. Nếu tính cả bất động sản, tổng tài sản của Nizam Đệ Thất rơi vào khoảng 187 tỷ bảng Anh ngày nay. Điều kỳ lạ là dù đủ tiền để nuôi cả quốc gia nhưng đến tuổi tứ tuần, ông lại trở nên tằn tiện, keo kiệt đến mức mỗi tuần chỉ tiêu 1 bảng Anh.

Nguồn: kenh14.vn, zingnews.vn, bestie.vn, tienphong.vn, kienthuc.net.vn

Điểm đánh giá post