Nợ Công Hy Lạp – Bài Học Đắt Giá Về Khủng Hoảng Kinh Tế Bắt Nguồn Từ Nợ

Nợ Công Hy Lạp – Bài Học Đắt Giá Về Khủng Hoảng Kinh Tế Bắt Nguồn Từ Nợ

Nợ Công Hy Lạp – Bài Học Đắt Giá Về Khủng Hoảng Kinh Tế Bắt Nguồn Từ Nợ

Nợ công đóng vai trò rất quan trọng đối với một nền kinh tế, nhất là những nước đang phát triển, nhưng đồng thời nó cũng là gánh nặng tài chính cho quốc gia. Có thể nói đây là con dao hai lưỡi mà những người lãnh đạo quốc gia phải khôn khéo khi sử dụng. Hy Lạp đã sử dụng “con dao” này một cách “vụng về” để dẫn đến khủng hoảng nợ công và đã gánh phải những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Đây là một bài học đắt giá cho các quốc gia khác về vấn đề nợ công.

Nguồn: bepro.vn, tailieu.ttbd.gov.vn:8080, text.xemtailieu.com, tapchitaichinh.vn, enternews.vn, vneconomy.vn

Điểm đánh giá post