Nợ Xấu Là Gì? Và Những Hệ Lụy Với Nền Kinh Tế

Nợ Xấu Là Gì? Và Những Hệ Lụy Với Nền Kinh Tế

Nợ Xấu Là Gì? Và Những Hệ Lụy Với Nền Kinh Tế

Qua báo đài, truyền thông, chắc hẳn nhiều người đã từng nhiều lần nghe về thuật ngữ “Nợ xấu”, nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu rõ “nợ xấu” là gì, và nó có tác động như thế nào đến nền kinh tế. Nợ xấu không chỉ tác động tiêu cực đến chủ thể mắc nợ, nó còn là một trong những thách thức lớn đối với các các ngân hàng thương mại (NHTM) và quỹ tín dụng, gánh nặng nợ xấu của các tổ chức này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và tác động trực tiếp đến an ninh tài chính quốc gia.

Điểm đánh giá post