Nước Đức Và Vòng Xoáy Trả Nợ, Bồi Thường Chiến Tranh

Nước Đức Và Vòng Xoáy Trả Nợ, Bồi Thường Chiến Tranh

Nước Đức Và Vòng Xoáy Trả Nợ, Bồi Thường Chiến Tranh

Ngày 28/6/1919, Đức ký Hòa ước Versailles thừa nhận trách nhiệm đã phát động Chiến tranh thế giới thứ nhất và chấp nhận bồi thường chiến tranh. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Đức lại là nước bại trận và lại tiếp tục bồi thường. Những vấn đề liên quan đến nợ nần mà nước Đức phải trả cho các nước thắng trận đã được giải quyết dứt điểm tại Hội nghị Potsdam 1945. Thậm chí, sau khi Đông và Tây Đức thống nhất năm 1990, các khoản nợ bồi thường chiến tranh từ thời Thế chiến 1 vẫn còn réo gọi quốc gia này.

Nguồn: tuoitre.vn, bbc.com, trithuccuocsong.vn, nhandan.com.vn

Điểm đánh giá post