Nước Mắm Liên Thành – Thương Hiệu 100 Tuổi Gắn Liền Với Phong Trào Duy Tân

Nước Mắm Liên Thành – Thương Hiệu 100 Tuổi Gắn Liền Với Phong Trào Duy Tân

Nước Mắm Liên Thành – Thương Hiệu 100 Tuổi Gắn Liền Với Phong Trào Duy Tân

Nhắc đến những thương hiệu trăm tuổi ở Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới Công ty sản xuất nước mắm Liên Thành. Nhà sử học Dương Trung Quốc từng nhận định: “Đó là thương hiệu xưa nhất, trường tồn nhất của Việt Nam”. Liên Thành không đơn thuần chỉ là một thực thể kinh tế, thành lập vì mục đích kinh doanh, thu lợi. Liên Thành là sản phẩm kết tinh của những chí sĩ ái quốc, là biểu tượng của tinh thần dân tộc bất khuất trong thời chiến.

Nguồn: vietnambiz.vn, enternews.vn, nuocmamlienthanh.vn, vi.wikipedia.org, brandsvietnam.com

Điểm đánh giá post