Phát Minh Số “0” – Con Số Nhiều Quyền Lực Nhất Trong Lịch Sử Toán Học

Phát Minh Số “0” – Con Số Nhiều Quyền Lực Nhất Trong Lịch Sử Toán Học

Phát Minh Số “0” – Con Số Nhiều Quyền Lực Nhất Trong Lịch Sử Toán Học

Nhà khoa học Andreas Nieder từng nói rằng việc nhân loại nhận thức ra số 0 là “hành động thay đổi cục diện lịch sử, tương đương với việc con người phát minh ra ngôn ngữ”. Không hề đơn giản để chúng ta hiểu được hết số 0 là gì. Tuy nhiên, tầm quan trọng của con số này đối với sự phát triển của loài người là vô tận.

Nguồn: hanoimoi.com.vn, vietsciences2.free.fr, genk.vn, baogialai.com.vn

Điểm đánh giá post