Phong Trào Không Liên Kết – Tổ Chức Quốc Tế Của Các Nước Độc Lập Non Trẻ

Phong Trào Không Liên Kết – Tổ Chức Quốc Tế Của Các Nước Độc Lập Non Trẻ

Phong Trào Không Liên Kết – Tổ Chức Quốc Tế Của Các Nước Độc Lập Non Trẻ

Mặc dù đa dạng về văn hoá tín ngưỡng, chế độ chính trị- xã hội, lợi ích dân tộc, nhưng các quốc gia độc lập non trẻ ở Á, Phi, Mỹ Latinh có rất nhiều đặc điểm giống nhau: đều đã bị thực dân đô hộ, kinh tế kém phát triển, cùng chung nguyện vọng hoà bình ổn định để xây dựng đất nước, thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Đó là cơ sở để họ bắt tay thành lập một tổ chức mang tên Phong trào không liên kết. Trải qua 6 thập kỷ hình thành và phát triển, tổ chức này đã thể hiện được vai trò và tác động tích cực của mình đối với hòa bình thế giới.

Nguồn: baochinhphu.vn, tuyengiao.vn, tuyenquangtv.vn, dangcongsan.vn, thanhtra.com.vn

Điểm đánh giá post