Quốc Gia Nào Có Thu Nhập Đầu Người Cao Nhất Thế Giới?

Quốc Gia Nào Có Thu Nhập Đầu Người Cao Nhất Thế Giới?

Quốc Gia Nào Có Thu Nhập Đầu Người Cao Nhất Thế Giới?

Trên thế giới có rất nhiều cường quốc được nhắc đến bởi sự nổi trội về kinh tế cũng như mức sống của người dân cực kì cao. Ví dụ khi nhắc đến sự giàu có, người ta sẽ nghĩ ngay đến nước Mỹ, Anh, Pháp,… đó là những cường quốc cả về kinh tế lẫn chính chính trị. Thế nhưng một sự thật thú vị là những quốc gia kể trên không phải là nơi mà mỗi người dân có thu nhập cao nhất. Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất lại nằm ở một vùng đất khô cằn. Và câu chuyện giàu có ở đó sẽ khiến bạn phải giật mình.

Điểm đánh giá post