Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund) Là Gì?

Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund) Là Gì?

Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund) Là Gì?

Nếu đang sở hữu nhiều tài sản ròng có giá trị và muốn đầu tư sinh lời khoảng lợi nhuận khổng lồ, các nhà đầu tư không nên bỏ qua hedge fund (quỹ phòng hộ) – một trong những thế lực lớn nhất trên thị trường tài chính. Vậy chính xác thì Quỹ phòng hộ là gì?

Điểm đánh giá post