Robert Bigelow – Tỷ Phú UFO, Thích Nghiên Cứu Về “Sự Sống Sau Khi Chết”

Robert Bigelow – Tỷ Phú UFO, Thích Nghiên Cứu Về “Sự Sống Sau Khi Chết”

Robert Bigelow – Tỷ Phú UFO, Thích Nghiên Cứu Về “Sự Sống Sau Khi Chết”

Robert Bigelow là một tỷ phú bất động sản rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông nổi tiếng không chỉ vì khối tài sản kết xù của mình mà còn nhờ những dự án khoa học mà ông đang thực hiện như: xây dựng khách sạn ngoài vũ trụ, nghiên cứu sự tồn tại của người ngoài hành tinh và tìm hiểu về sự sống sau khi chết. Ông có lẽ là vị tỷ phú “độc nhất” trong những thị trường này.

Nguồn: songdep.com.vn, dantri.com.vn, tinhte.vn, guu.vn, khoahoc.tv

Điểm đánh giá post