Rửa Tiền Là Gì? Những Vụ Rửa Tiền Làm Chấn Động Thế Giới

Rửa Tiền Là Gì? Những Vụ Rửa Tiền Làm Chấn Động Thế Giới

Rửa Tiền Là Gì? Những Vụ Rửa Tiền Làm Chấn Động Thế Giới

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là môi trường để tội phạm kinh tế dễ dàng hoạt động mà điển hình nhất là tội phạm rửa tiền. Lịch sử thế giới từng chứng kiến những vụ rửa tiền từ thời xa xưa, theo thời gian, nó ngày càng tinh vi và hậu quả mà nó mang lại ngày càng khó lường.

Nguồn: vi.wikipedia.org, tapchitaichinh.vn, thebank.vn, tiendientu.org, vietnambiz.vn

Điểm đánh giá post