Sách Tinh Gọn – Người Giàu Có Nhất Thành Babylon

Sách Tinh Gọn – Người Giàu Có Nhất Thành Babylon

Sách Tinh Gọn – Người Giàu Có Nhất Thành Babylon

Quyển sách này nói về điều gì?
“Người Giàu Có Nhất Thành Babylon” – Phiên bản được cập nhật và bổ sung dành cho thế kỷ 21 này là một chuỗi những câu chuyện ngụ ngôn kể về trí tuệ tài chính từ Thời kỳ Babylon cổ đại. Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên đã được chắt lọc mà bạn có thể vận dụng vào việc tích lũy của cải ở thời nay.

Quyển sách này dành cho ai?
· Sinh viên ngành tài chính và kinh doanh
· Những ai đang quan tâm đến việc hoạch định và đầu tư tài chính một cách hiệu quả
· Những ai đang tìm hiểu về những bí mật thời cổ đại

Về tác giả
George S. Clason là một doanh nhân và tác giả nổi tiếng người Mỹ. Ông được biết đến với rất nhiều quyển sách viết về sự thành công trong lĩnh vực tài chính ở thành Babylon xưa. Và “Người Giàu Có Nhất Thành Babylon” là tập hợp những câu chuyện hay nhất từ những quyển sách đó.

====

Bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn tại website:

Điểm đánh giá post