[SỰ THẬT] Account Payable là gì? Những thông tin về Account Payable cần biết

Chào bạn đến với vuongchihung – Blog san sẻ kiến thức và kỹ năng kiếm tiền trực tuyến uy tín
Hôm nay, toàn bộ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Account P.ayable là gì? Những thông tin về Account P.ayable nên phải ghi nhận này nhé

Việc làm Tài chính

1. Định nghĩa Account P.ayable là gì?

Account payable: Được dịch nghĩa ra tiếng Việt là “Nợ phải trả”. Theo đó, những số tiền nợ của một doanh nghiệp phải thanh toán sớm, thường là thanh toán trong vòng một năm. Đó còn được gọi là nợ thời hạn ngắn. Đây là từ để chỉ một khoản mục kế toán, tiến hành trách nhiệm của doanh nghiệp phải trả toàn bộ số nợ thời hạn ngắn của doanh nghiệp đó cho những chủ nợ.

Định nghĩa Account P.ayable là gì?

Bạn đã hiểu Account P.ayable là gì chưa? 

Theo SAGA lý giải:

Account P.ayable (AP.) đôi lúc cũng lại được sử dụng để tại vị tên cho một phòng ban hoặc bộ phận. P.hòng ban/bộ phận này thường chịu trách nát nhiệm thanh toán những số tiền nợ của doanh nghiệp cho những chủ nợ hoặc nhà phục vụ nhu yếu.

AP. là số tiền nợ nên phải trả trong thời hạn nhất định để tránh khỏi việc vỡ nợ, doanh nghiệp phá sản.

Thuật ngữ Account P.ayable không riêng gì đã có được sử dụng cho tài chính doanh nghiệp. Thuật ngữ này còn được sử dụng ở tại mức độ những hộ mái ấm gia đình phải chi trả hóa đơn tiền sản phẩm & hàng hóa – dịch vụ tiêu dùng hàng tháng. (Có thể là tiền điện thoại cảm ứng, tiền ga, tiền nước…).

2. P.hân tích Acount P.ayable trong marketing bán lẻ

2.1. Các chiều trong Account P.ayable

Trong nghành marketing bán lẻ thì Account P.ayble có một4D cơ bản:

 • Account: Tài khoản phải trả
 • Vendor: (Bao gồm Vendor Type và Vendor Group): Theo dõi nợ công của những nhà phục vụ nhu yếu
 • P.urchase P.erson: Người sắm sửa của doanh nghiệp
 • Time: Thời gian, hạn nợ
 • Channel: Kênh sắm sửa
 • Invoice: Theo dõi hóa đơn sắm sửa
 • P.urchase Order: Đơn đặt hàng
 • P.urchase Return: Hàng đã mua trả lại cho những người dân bán
 • Delivery: Theo dõi nhà phục vụ nhu yếu Giao hàng
 • Receive P.roduct: Q.uản lý việc nhận hàng từ nhà phục vụ nhu yếu
 • Amount (invoice – P.ayment, Debit, Credit)
 • Adjustment: Điều chỉnh nợ công nhà phục vụ nhu yếu
 • P.ayment (Status và Outstanding): P.hương thức thanh toán
 • P.repayment: Đặt cọc trả trước.

Bạn đang vướng mắc credit là gì? Vậy hãy tìm hiểu thêm tại đây nhé. Bài viết sẽ cho bạn toàn bộ những thông tin xung quanh khái niệm này!

2.2. Điều kiện về phương những cách đo lường và thống kê trong Account P.ayable

Thời gian

Thời gian là yếu tố tiên quyết để tiến hành những phương những cách đo lường và thống kê hiệu suất cao và trình diễn trong văn bản báo cáo giải trình. Theo đó, những phương phương pháp để sử dụng thời hạn trong nợ công đó là:

 • Theo dõi nợ công theo thời gian hiện tại: Năm/Q.úy/Tháng/Tuần/Ngày.
 • Theo dõi nợ công theo thời gian quá khứ:
 • Xác định ngày ghi hóa đơn và ngày hạn mức của hóa đơn
 • Xác định ngày thanh toán
 • Xác định thời hạn nợ (tính từ thời gian ngày hạn mức)

Tài khoản nào cần theo dõi

Cần phải xác lập những thông tin tài khoản phải trả và theo dõi. Xác định xem thông tin tài khoản nào đang trong số lượng giới hạn sắp đến ngày hạn mức phải trả để theo dõi và tiến hành việc thu nợ đúng thời hạn.

Nhà phục vụ nhu yếu nào cần theo dõi nợ công

 • Nhà phục vụ nhu yếu theo ngành nghề
 • Nhóm những nhà phục vụ nhu yếu theo quy mô
 • P.hân khúc nhà phục vụ nhu yếu

Công nợ ở khu vực nào, shop nào

 • Khu vực, tỉnh thành, shop
 • Nhóm sắm sửa
 • Nhân viên sắm sửa

Kênh sắm sửa

 • Kênh sắm sửa trực tiếp
 • Kênh sắm sửa trực tuyến

P.hương thức thanh toán

 • P.hương thức: COD, Transfer
 • Hạn mức: COD, 7ds, 15ds

Số tiền theo dõi nợ công

 • Tiền hóa đơn
 • Tiền thanh toán
 • Tiền còn nợ

Tình trạng hóa đơn

 • Đang mở
 • Đang đóng
 • Đang chờ
 • …..

Xem thêm: Cách lập bảng bảng cân đối kế toán ngân hàng nhà nước tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ

2.3. Dòng tiền phải trả cho nhà phục vụ nhu yếu

Thời gian. Bao gồm:

 • Ngày sắm sửa (ngày ghi trên hóa đơn)
 • Thời hạn thanh toán (cộng với kỳ hạn trả nợ Tính từ lúc ngày hóa đơn)
 • Ngày trả tiền (tính theo lượt trả, mỗi đợt là một ngày trả rất khác nhau)
 • Công nợ (kỳ hạn mà doanh nghiệp theo dõi, hóa đơn đã nợ vàlt;7 ngày, thời hạn từ 7-15 ngày…)
 • Ngày giảm giá (ngày mà hóa đơn được giảm giá hoặc chiết khấu)

Tiền tệ được sử dụng để thanh toán

 • Loại tiền tệ
 • Tỉ giá
 • Q.uy đổi tỉ giá

Thanh toán

 • P.hương thức thanh toán
 • Kỳ hạn thanh toán

Thuế

 • Thuế giá trị ngày càng tăng (VAT)
 • Thuế nhập khẩu (Import Tax)

Tiền cần theo dõi

 • Tiền sắm sửa (tiền hóa đơn)
 • Tiền đã trả/thanh toán (được cộng dồn theo lượt thanh toán)
 • Tiền còn nợ, chưa thanh toán

Giảm giá, chiết khấu

 • Ngày giảm giá cho hóa đơn hoặc cho lần thanh toán
 • Số tiền giảm giá tương tự

Tình trạng thanh toán hóa đơn

 • Hóa đơn đã thanh toán xong
 • Hóa đơn đang theo dõi, chưa thanh toán xong
 • Hóa đơn đang theo dõi, thanh toán trễ

What If

 • Nếu thanh toán đúng hạn thì
 • Cần trả bao nhiêu tiền
 • Lợi ích nhận được là gì? Chiết khấu bao nhiêu?
 • Chi tiêu/Chi tiêu thời cơ mà doanh nghiệp phải chịu mất là gì?
 • Tương tự với thanh toán sớm hơn hạn quy định
 • Tương tự với thanh toán trễ hạn

Ngân hàng tương quan

Hóa đơn cần theo dõi

Nhân viên sắm sửa

Xác định nhà phục vụ nhu yếu cần theo dõi tiền tệ nợ công

3. Công nợ là gì?

Để làm rõ hơn về Account P.ayable thì toàn bộ chúng ta cần đi sâu vào phân tích định nghĩa nợ công trong doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nắm bắt được những điều này sẽ tương hỗ cho bất kể ai theo đuổi ngành marketing nói riêng và những điều tương quan đến marketing thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.

Công nợ - Account P.ayable là gì?

Công nợ – Account P.ayable là gì?

Công nợ gồm có những số tiền nợ công phải thu và số tiền nợ công phải trả của một đơn vị chức năng, tổ chức triển khai trong từng quá trình rõ ràng. Công nợ gồm có những loại chính như sau:

 • Các khoản thu người tiêu dùng: Là những khoản tiền mà trong số đó đơn vị chức năng bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng nhưng chưa thu được tiền.
 • Các khoản phải trả người bán: Là giá trị của những loại vật tư, những thiết bị, công cụ, dụng cụ, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ… phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất marketing mà đơn vị chức năng này đã nhận được của người bán nhưng chưa thanh toán tiền cho những người dân bán.
 • Các khoản phải thu, phải trả khác: Bên cạnh những khoản phải thu người tiêu dùng, phải thu nộ bộ,… như giá trị tài sản của chúng không đủ, chưa xác lập được nguyên nhân, chờ quyết định hành động xử lý của những cấp có thẩm quyền. Các khoản thu về bồi thường vật chất do thành viên hoặc tập thể gây hư hỏng làm mấy vật tư, sản phẩm & hàng hóa đã được xử lý bồi thường.
 • Các khoản tạm ứng: Là khoản tiền hoặc là vật tư giao cho những người dân nhận để tạm ứng, tiến hành việc làm đã được cấp trên phê duyệt.

Việc làm kế toán nợ công

4. Các vị trí kế toán có tương quan đến Account P.ayable

Trong nghành kế toán có 2 vị trí kế toán thanh toán và kế toán nợ công quá nhiều người nhầm lẫn là một. Nhiều người nhận định rằng, về nội dung cũng như phương pháp theo dõi quản trị và vận hành của 2 việc làm này là như nhau. Nhưng trên thực tiễn, chúng có sự rất khác nhau về vai trò và trách nhiệm:

 

Các vị trí kế toán có tương quan đến Account P.ayable là gì

Các vị trí kế toán có tương quan đến Account P.ayable là gì

4.1. P.ayable Account

Rất nhiều bạn có vướng mắc về P.ayable accuont là gì? Hoặc Account P.ayable Accountant là gì? Những thông tin tại đây sẽ tương hỗ những bạn làm rõ hơn.

P.ayable account là kế toán thanh toán, đảm nhiệm và tiến hành việc lập những chứng từ thu – chi trong công ty khi mong ước cần thanh toán bằng tiền mặt. Hoặc tiến hành việc chuyển khoản qua ngân hàng cho đơn vị chức năng chủ nợ.

Khi tìm việc làm kế toán thanh toán thì việc nắm vững việc làm nên phải làm là một việc rất là rất cần thiết. Công việc của một người kế toán thanh toán nên phải làm gồm có:

a. Q.uản lý những khoản thu

 • Thực hiện thu tiền, gồm có: thu tiền của những cổ đông, tịch thu những nợ công, thu tiền của ngân hàng nhà nước theo ngày.
 • Theo dõi tiền gửi thanh toán ngân hàng nhà nước.
 • Theo dõi những nợ công của những cổ đông, những người dân tiêu dùng, những nhân viên cấp dưới trong công ty, doanh nghiệp và đôn đốc việc tịch thu nợ công.
 • Theo dõi việc thanh toán qua thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng thanh toán,… của người tiêu dùng.
 • Q.uản lý những chứng từ có tương quan đến thu và chi.

b. Q.uản lý những khoản chi

 • Lập kế hoạch cho việc thanh toán với những nhà phục vụ nhu yếu hàng tháng, hàng tuần.
 • Thực hiện nhiệm vụ thanh toán bằng tiền mặt, trải qua ngân hàng nhà nước cho những nhà phục vụ nhu yếu: so sánh nợ công, xem xét phiếu đề xuất kiến nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi
 • Thực hiện nhiệm vụ chi nội bộ: trả lương; thanh toán tiền sắm sửa hóa, dịch vụ bên phía ngoài…
 • Theo dõi nhiệm vụ tạm ứng.
 • Liên hệ với những nhà phục vụ nhu yếu trong những trường hợp những kế hoạch thanh toán không được đảm bảo.

c. Kiểm soát những hoạt động giải trí và sinh hoạt thu ngân

– Trực tiếp nhận những chứng từ có tương quan nhận từ bộ phận thu ngân

– Kiểm tra tính hợp lý, sự hợp lệ của những chứng từ.

d. Theo dõi quản trị và vận hành quỹ tiền mặt

– Làm việc với thủ quỹ thu – chi theo như đúng quy định.

– Kết thích phù hợp với thủ quỹ để so sánh, kiểm tra tồn quỹ vào thời điểm cuối ngày.

– Lập những văn bản báo cáo giải trình, in sổ sách tồn quỹ văn bản báo cáo giải trình cho ban Giám đốc.

4.2. Receivable Accountant

Kế toán nợ công (Receivable Accountant) có trách nhiệm theo dõi những số tiền nợ công gồm có: Công nợ với những người tiêu dùng, nợ công nội vộ và những loại nợ công khác.

Tuy có trách nhiệm rất khác nhau nhưng 2 bộ phận kế toán nợ công và kế toán thanh toán có sự tương quan mật thiết với nhau.

Hi vọng với những thông tin mà Timviec365.vn phục vụ nhu yếu thì những bạn đã và đang làm rõ ràng hơn về account payable là gì rồi. Nắm được những thuật ngữ trong nghành nghề tài chính, marketing, kế toán thì những những bạn sẽ thuận tiện và đơn thuần và giản dị tiến hành và hoàn thành xong trách nhiệm của tớ. Chúc tất khắp khung hình marketing, kế toán thành công xuất sắc trong nghành nghề những bạn theo đuổi.

Để vui chơi bạn cũng chứng minh và khẳng định có thể tìm lướt web hoặc thậm chí còn là một đọc truyện tranh anime cũng đang rất được nhiều bạn trẻ rất yêu thích, khi đọc những những bạn sẽ thấy thuật ngữ như ntr là gì nhưng nhiều những bạn sẽ không còn là mộtm rõ ý nghĩa của từ này do đó không tóm gọn được hết những điều thú vị trong cuốn truyện. Tìm hiểu thêm để vui chơi và thư giãn giải trí hiệu suất cao!

Share in VK ');
$('#js_share').append("");
$('#box-social').addClass('share');
}
});
$("#see_more").click(function(){
if ($(this).attr('data-id') != "") {
$.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=3577vàcateid=157vàbegin='+$(this).attr('data-id'), function(data){
$('.see_more_blog').append(data);
var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1;
$("#see_more").attr("data-id",x);
});
}
});
$(".show_cm").click(function(){
$(this).hide();
$(".hiden_cm").show();
$(".ct_cm").removeClass("hiden_dtblog");
});
$(".hiden_cm").click(function(){
$(this).hide();
$('.show_cm').show();
$(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog");
});
$(".show_cd").click(function(){
$(this).hide();
$(".hiden_cd").show();
$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");
});
$(".hiden_cd").click(function(){
$(this).hide();
$('.show_cd').show();
$(".chude").addClass("hiden_dtblog");
});

USD
USDUSD

Vương Chí Hùng
Kinh nghiệm 5 năm xây dựng kênh Youtube kiếm tiền, với hơn 4 năm làm Affiliate Marketing tại thị trường Việt Nam, 2 năm xây dựng hệ thống Dropship với triển khai mô hình bán hàng đa kênh và hầu hết mình đều tận dụng nguồn Traffic cực lớn của Youtube để kiếm tiền từ các mô hình trên. Chủ sở hữu kênh youtube “Cộng Đồng Affiliate Việt Nam” với các bài học miễn phí về kiếm tiền với Affiliate
best regards la gi
[SỰ THẬT] Best regards là gì? Các thuật ngữ sử dụng kết thúc thư khác
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog san sẻ kiến thức và kỹ năng kiếm tiền trực tuyến uy tín Hôm nay, toàn bộ chúng...
Xem thêm
applet la gi
[SỰ THẬT] Applet là gì? Những thông tin cơ bản về Applet trong Java
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog san sẻ kiến thức và kỹ năng kiếm tiền trực tuyến uy tín Hôm nay, toàn bộ chúng...
Xem thêm
Tim hieu khai niem asap trong giao tiep
[SỰ THẬT] ASAP là gì? Asap xuất hiện trong lĩnh vực nào phổ biến?
Chào bạn đến với vuongchihung - Blog san sẻ kiến thức và kỹ năng kiếm tiền trực tuyến uy tín Hôm nay, toàn bộ chúng...
Xem thêm