The Paypal Mafia – Nhóm Kín Đầu Tư Thành Công Nhất Thung Lũng Silicon

The Paypal Mafia – Nhóm Kín Đầu Tư Thành Công Nhất Thung Lũng Silicon

The Paypal Mafia – Nhóm Kín Đầu Tư Thành Công Nhất Thung Lũng Silicon

Ở Sillicon Valley, The Paypal Mafia đã trở thành huyền thoại. Bằng các thương vụ đầu tư cũng như sáng lập ra các công ty công nghệ, họ không chỉ đặt nền móng cho nền công nghiệp công nghệ cao tại Thung lũng này mà còn gầy dựng cho mình một khối tài sản khổng lồ. Cho tới nay, sau gần 2 thập kỷ rời khỏi Paypal, The Paypal Mafia đã có sức ảnh hưởng không tưởng đối với Silicon Valley.

Điểm đánh giá post