Thuyết “Bàn Tay Vô Hình” Liệu Có Còn Đúng Trong Thời Đại Này?

Thuyết “Bàn Tay Vô Hình” Liệu Có Còn Đúng Trong Thời Đại Này?

Thuyết Bàn Tay Vô Hình Liệu Có Còn Đúng Trong Thời Đại Này?

Thuyết “Bàn tay vô hình” được Adam Smith – nhà kinh tế học người Scotland đưa ra trong những năm của thế kỉ 18 đã mở ra một chương mới trong lịch sử kinh tế. Đến nay giá trị của nó vẫn còn được công nhận. Tuy nhiên sau này, khi nền kinh tế các nước ngày càng trở nên phức tạp, thuyết Bàn tay vô hình đã bộc lộ những điểm lạc hậu, bất hợp lí và bị nhiều nhà nghiên cứu khác phản bác.

Điểm đánh giá post