Thuyết Địa Tâm Và Nhật Tâm – Quá Trình Phát Triển Tư Duy Của Nhân Loại Về Vũ Trụ

Thuyết Địa Tâm Và Nhật Tâm – Quá Trình Phát Triển Tư Duy Của Nhân Loại Về Vũ Trụ

Thuyết Địa Tâm Và Nhật Tâm – Quá Trình Phát Triển Tư Duy Của Nhân Loại Về Vũ Trụ

Ngày nay, chuyện Trái Đất quay quanh Mặt Trời được xem là một sự thực hiển nhiên, không có gì phải tranh cãi. Thế nhưng, trong quá khứ, người ta vẫn băn khoăn về việc rốt cuộc Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất và đâu mới là trung tâm của vũ trụ. Tiêu biểu cho 2 hệ tư tưởng này chính là Thuyết Địa tâm và Thuyết Nhật tâm.

Nguồn: vi.wikipedia.org, khoahocphattrien.vn, vi.wikipedia.org, soha.vn

Điểm đánh giá post