Tiến Bộ Công Nghệ Có Đồng Nghĩa Với Thất Nghiệp?

Tiến Bộ Công Nghệ Có Đồng Nghĩa Với Thất Nghiệp?

Tiến Bộ Công Nghệ Có Đồng Nghĩa Với Thất Nghiệp?

Công nghệ tiến bộ giúp mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống, thế nhưng sự tiến bộ của công nghệ cũng có những mặt trái của nó. Một trong những mặt trái này đó là nó có thể gây nên tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.

Nguồn: cafebiz.vn, vietnamfinance.vn, vietnambiz.vn

Điểm đánh giá post