Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2022 – Phần 2

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2022 – Phần 2

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2022 – Phần 2

500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam chỉ chiếm 0,08% số lượng doanh nghiệp, nhưng họ lại tạo việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 13% tổng giá trị tài sản, 15,8% doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp tư nhân cả nước. Nối tiếp kì trước, dưới đây là những doanh nghiệp nằm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2022. Họ là những doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều nhất, tạo khối lượng công ăn việc làm lớn nhất và là thành phần thay đổi bộ mặt của đất nước theo cách tích cực nhất.

Nguồn: vnexpress.net, finhay.com.vn, vpbank.com.vn, thitruongbiz.vn, thanhnien.vn

================

LIÊN HỆ HỢP TÁC: contact@nntstudio.com

Điểm đánh giá post