Trung Quốc Và Câu Chuyện Nợ Trái Phiếu Từ Thời Nhà Thanh

Trung Quốc Và Câu Chuyện Nợ Trái Phiếu Từ Thời Nhà Thanh

Trung Quốc Và Câu Chuyện Nợ Trái Phiếu Từ Thời Nhà Thanh

Sau những biến động lịch sử, chế độ mới lên cầm quyền phải giải quyết các món nợ công của chế độ cũ để lại. Năm 1983, Nhân Dân Nhật Báo có đăng bài viết khẳng định Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là quốc gia kế thừa chế độ cũ trước năm 1949 nhưng là quốc gia xã hội chủ nghĩa nên bản chất của hệ thống xã hội đã thay đổi, do đó, Trung Quốc không thừa nhận các hiệp ước bất bình đẳng do các chế độ đế quốc áp đặt và các nghĩa vụ quốc tế không tương thích với chính quyền mới. Đây cũng chính là lý do họ không thừa nhận món nợ trái phiếu phát sinh từ thời nhà Thanh.

Nguồn: tuoitre.vn, saigondautu.com.vn, bbc.com

Điểm đánh giá post