Vàng Được Hình Thành Như Thế Nào?

Vàng Được Hình Thành Như Thế Nào?

Vàng Được Hình Thành Như Thế Nào?

Vàng là một kim loại quý hiếm, và được mặc định là một loại tiền tệ chung của cả thế giới. Mặc dù đã qua rồi thời kì “bản vị vàng”, nhưng các quốc gia vẫn luôn có một khoản dự trữ vàng nhất định. Hàng ngàn năm qua các nhà giả kim đã luôn tìm cách để tạo ra vàng từ những nguyên liệu có sẵn. Họ không hề biết, vàng chỉ được tạo ra từ những quá trình vận động quy mô lớn của tự nhiên.

Nguồn: zingnews.vn, vnexpress.net

Điểm đánh giá post