Vi Quốc Gia – Những Tiểu Quốc Chỉ Tồn Tại Trên Internet

Vi Quốc Gia – Những Tiểu Quốc Chỉ Tồn Tại Trên Internet

Vi Quốc Gia – Những Tiểu Quốc Chỉ Tồn Tại Trên Internet

Bạn có biết, trên thế giới tồn tại những “quốc gia” tí hon tự tuyên bố chủ quyền nhưng lại chẳng được ai ngó ngàng, không được các nước và tổ chức quốc tế công nhận như Vương quốc Calsahara, Cộng hòa Conch, xứ sở Sealand… Dù vậy, những quốc gia này lại tồn tại ở nơi mà mọi người không ngờ tới, đó là “internet”.

Điểm đánh giá post