Với Mỹ, Gián Điệp Công Nghiệp Trung Quốc Nguy Hiểm Hơn Liên Xô

Với Mỹ, Gián Điệp Công Nghiệp Trung Quốc Nguy Hiểm Hơn Liên Xô

Với Mỹ, Gián Điệp Công Nghiệp Trung Quốcn Nguy Hiểm Hơn Liên Xô

Vấn đề các cường quốc đứng đầu thế giới gài gián điệp để đánh cắp công nghệ của đối thủ không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên cách thức gài gián điệp mà Trung Quốc thực hiện trong những năm gần đây phải khiến Hoa kỳ lo sợ hơn rất nhiều.

Điểm đánh giá post