Winston Churchill – Từ Cậu Bé Lười Học Đến Thủ Tướng Vĩ Đại Của Nước Anh

Winston Churchill – Từ Cậu Bé Lười Học Đến Thủ Tướng Vĩ Đại Của Nước Anh

Winston Churchill – Từ Cậu Bé Lười Học Đến Thủ Tướng Vĩ Đại Của Nước Anh

Ông là một sử gia uyên bác; một chiến sĩ, một chính khách, một nghệ sĩ và cũng là một bậc vĩ nhân xuất sắc trong lịch sử nước Anh với đức tính cương quyết trong Chiến Tranh, cao thượng khi Chiến Thắng và đầy thiện chí trong Hòa Bình. Trong thế chiến hai, chính ông đã lãnh đạo Anh quốc cùng với phe đồng minh chống lại Hitler, góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Người đàn ông này chính là Winston Churchill – thủ tướng nước Anh được hàng triệu người kính trọng.

Nguồn: sites.google.com, vi.wikipedia.org, nghiencuuquocte.org, greelane.com

Điểm đánh giá post