World Bank – Ngân Hàng Đặc Biệt Nhất Thế Giới

World Bank – Ngân Hàng Đặc Biệt Nhất Thế Giới

World Bank – Ngân Hàng Đặc Biệt Nhất Thế Giới

Trên thế giới có một ngân hàng rất đặc biệt. Khách hàng của nó chưa đến 200, nhưng số lượng nhân viên lại hơn 10.000 người và văn phòng đại diện được đặt tại hơn 100 quốc gia. Đó chính là Ngân hàng thế giới, tổ chức được thành lập từ sự đồng thuận của những nước tiến bộ nhất thế giới nhằm hỗ trợ cho các nước nghèo và các nước đang phát triển.

Nguồn: wikipedia.org, vietnamfinance.vn, chinhphu.vn, nghiencuuquocte.org, worldbank.org, review.siu.edu.vn

Điểm đánh giá post