Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Biến Đổi Khí Hậu?

Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Biến Đổi Khí Hậu?

Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Biến Đổi Khí Hậu?

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề gây đau đầu chính phủ của tất cả các quốc gia. Vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của toàn nhân loại. Nguyên nhân chính khiến cho khí hậu thay đổi ngày càng khắc nghiệt, không ai khác, chính là do con người. Nhưng liệu, đất nước nào sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc này?

Điểm đánh giá post