Bitcoin (BTC) tăng nhẹ trên 30.000 đô la sau khi sụt giảm mạnh

Thông tin về Bitcoin (BTC) tăng nhẹ trên 30.000 đô la sau khi sụt giảm mạnh

beincrypto.com

11 tháng 5 năm 2022 08:32, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Bitcoin (BTC) đã tăng nhẹ kể từ ngày 10 tháng 5 giảm xuống dưới 30.000 đô la và đã tạo ra mức thấp cao hơn đầu tiên trong ngắn hạn.

Bitcoin đã tăng trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 21 tháng 1. Sau khi củng cố bên trong nó trong gần năm tháng, giá cuối cùng đã phá vỡ vào ngày 5 tháng 5. Nó tiếp tục đạt mức thấp nhất năm 2022 là 29.730 đô la vào ngày 10 tháng 5.

Mức thấp được tạo ra bên trong vùng hỗ trợ ngang $ 30,500, sau đó giá đã phục hồi.

Có một sự phân kỳ tăng tiềm năng đã phát triển trong RSI hàng ngày, mặc dù nó vẫn chưa được xác nhận.

Nếu sự phân kỳ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng giá đi lên, thì vùng kháng cự gần nhất sẽ được tìm thấy ở mức 36,900 đô la. Mục tiêu này là mức kháng cự thoái lui 0,382 Fib khi đo lường toàn bộ mức giảm. Hơn nữa, đó là đường hỗ trợ của kênh nói trên.

77aa7cdcd51a3b02bf303ff9c94c5ad008d76266

Biểu đồ BTC / USDT theo TradingView

Chuyển động ngắn hạn

Biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đã giao dịch dưới đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 6 tháng 5. Đường này đã được xác thực nhiều lần, gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 5 (biểu tượng màu đỏ).

Nếu một sự đột phá xảy ra, vùng kháng cự chính có thể sẽ được tìm thấy trong khoảng từ $ 33,700 đến $ 34,900. Phạm vi mục tiêu này tương ứng với các mức kháng cự thoái lui 0,382 và 0,5 Fib.

RSI trong hai giờ đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần của nó, vì vậy có thể giá sẽ sớm theo sau.

7630f5f07a0e45889b6812878edb1b9fac78f818

Biểu đồ BTC / USD theo TradingView

Phân tích số lượng sóng

Số lượng sóng có khả năng nhất cho thấy rằng kể từ khi đạt mức giá cao nhất mọi thời đại 69.000 đô la vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, BTC đã điều chỉnh bên trong cấu trúc điều chỉnh ABC (màu đỏ). Trong biểu đồ bên dưới, số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu đen.

Mục tiêu tiềm năng đầu tiên cho mức đáy của toàn bộ đợt điều chỉnh được tìm thấy ở mức 25.700 đô la. Mục tiêu này sẽ cung cấp cho sóng A và C tỷ lệ 1: 0,61.

56d343f5a3f59ae1d9b3dcc87a4c0fbf6edffcc0

Biểu đồ BTC / USD theo TradingView

Để biết phân tích Bitcoin (BTC) trước đây của BeInCrypto, hãy nhấp vào đây


Điểm đánh giá post