Các “Đại Gia” Công Nghệ Bị Đánh Thuế Như Thế Nào?

Các “Đại Gia” Công Nghệ Bị Đánh Thuế Như Thế Nào?

Các “Đại Gia” Công Nghệ Bị Đánh Thuế Như Thế Nào?

Với các quốc gia châu Âu, họ coi những công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ như Google, Apple hay Facebook có thể mang lại việc làm và các sáng chế để giúp họ gia tăng sức cạnh tranh toàn cầu. Nhưng với nhiều quốc gia khác, những gã khổng lồ đa quốc gia này cũng bị xem như đang sử dụng các thủ thuật kế toán phức tạp để né tránh những khoản thuế doanh nghiệp. Điều này biến họ trở thành mục tiêu chính cho những nỗ lực truy thu thuế của từng quốc gia.

Điểm đánh giá post