Các trường hợp sử dụng chuỗi khối: Chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng là một mạng lưới những người và doanh nghiệp tham gia vào việc tạo ra và phân phối một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể – từ những nhà cung cấp ban đầu đến người dùng cuối cùng và khách hàng. Một hệ thống chuỗi cung ứng cơ bản thường bao gồm các nhà cung cấp thực phẩm hoặc nguyên liệu thô, các nhà sản xuất (công đoạn chế biến), các công ty hậu cần và các nhà bán lẻ cuối cùng.

Hiện tại, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng đang gặp khó khăn do thiếu tính hiệu quả và minh bạch và hầu hết các mạng lưới đều gặp khó khăn khi cố gắng tích hợp tất cả các bên liên quan. Lý tưởng nhất là các sản phẩm và nguyên liệu cũng như tiền và dữ liệu cần phải di chuyển liên tục trong suốt các giai đoạn khác nhau của chuỗi.

Tuy nhiên, mô hình hiện tại gây khó khăn cho việc duy trì một hệ thống chuỗi cung ứng nhất quán và hiệu quả – điều này không chỉ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty mà còn ảnh hưởng đến giá bán lẻ cuối cùng.

Một số vấn đề cấp bách nhất của chuỗi cung ứng có thể được giải quyết thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain vì nó cung cấp những cách thức mới để ghi, truyền và chia sẻ dữ liệu.

Lợi ích của việc sử dụng blockchain cho chuỗi cung ứng

Vì các blockchains được thiết kế dưới dạng hệ thống phân tán, chúng có khả năng chống sửa đổi cao và có thể phù hợp rất tốt trên các mạng chuỗi cung ứng. Một blockchain bao gồm một chuỗi các khối dữ liệu, được liên kết thông qua các kỹ thuật mật mã để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ không thể bị thay đổi hoặc giả mạo – trừ khi toàn bộ mạng đồng ý.
Do đó, các hệ thống blockchain cung cấp một kiến ​​trúc an toàn và đáng tin cậy để truyền tải thông tin. Mặc dù thường được sử dụng để ghi lại các giao dịch tiền điện tử, nhưng công nghệ blockchain có thể cực kỳ hữu ích để bảo mật tất cả các loại dữ liệu kỹ thuật số và việc áp dụng nó vào mạng lưới chuỗi cung ứng có thể mang lại nhiều lợi ích.

Hồ sơ minh bạch và bất biến

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta có một số công ty và tổ chức làm việc cùng nhau. Họ có thể sử dụng một hệ thống blockchain để ghi lại dữ liệu về vị trí và quyền sở hữu vật liệu và sản phẩm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong chuỗi cung ứng đều có thể thấy điều gì đang diễn ra khi các nguồn lực di chuyển từ công ty này sang công ty khác. Vì không thể thay đổi hồ sơ dữ liệu, nên sẽ không có câu hỏi ai là bên chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra.

Cắt giảm chi phí

Rất nhiều lãng phí xảy ra do sự kém hiệu quả trong mạng lưới chuỗi cung ứng. Vấn đề này đặc biệt phổ biến trong các ngành công nghiệp có hàng hóa dễ hư hỏng. Việc cải thiện tính năng theo dõi và tính minh bạch của dữ liệu giúp các công ty xác định những khu vực lãng phí này để họ có thể áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí.

Blockchain cũng có thể loại bỏ các khoản phí liên quan đến tiền chuyển vào và chuyển ra khỏi các tài khoản ngân hàng và bộ xử lý thanh toán khác nhau. Các khoản phí này cắt giảm tỷ suất lợi nhuận, do đó, có thể đưa chúng ra khỏi phương trình là rất quan trọng.

Tạo dữ liệu có thể tương tác

Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với chuỗi cung ứng hiện tại là không thể tích hợp dữ liệu giữa mọi đối tác trong quy trình. Blockchains được xây dựng dưới dạng hệ thống phân tán duy trì kho dữ liệu duy nhất và minh bạch. Mỗi nút của mạng (mỗi bên) góp phần thêm dữ liệu mới và xác minh tính toàn vẹn của chúng. Điều này có nghĩa là tất cả các bên liên quan đều có thể truy cập tất cả thông tin được lưu trữ trên blockchain, vì vậy một công ty có thể dễ dàng xác minh thông tin nào đang được phát đi bởi công ty kia.

Thay thế EDI

Nhiều công ty dựa vào hệ thống Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI) để gửi thông tin kinh doanh cho nhau. Tuy nhiên, dữ liệu này thường xuất hiện theo lô, thay vì theo thời gian thực. Nếu một lô hàng bị thiếu hoặc giá cả thay đổi nhanh chóng, những người tham gia khác trong chuỗi cung ứng sẽ chỉ nhận được thông tin này sau khi lô EDI tiếp theo được bán ra. Với blockchain, thông tin được cập nhật thường xuyên và có thể nhanh chóng được phân phối cho tất cả các thực thể liên quan.

Thỏa thuận kỹ thuật số và chia sẻ tài liệu

Một phiên bản duy nhất của sự thật là quan trọng đối với bất kỳ hình thức chia sẻ tài liệu chuỗi cung ứng nào. Các tài liệu và hợp đồng cần thiết có thể được liên kết với các giao dịch blockchain và chữ ký điện tử, vì vậy tất cả những người tham gia đều có quyền truy cập vào phiên bản gốc của các thỏa thuận và tài liệu.

Blockchain đảm bảo tính bất biến của tài liệu và các thỏa thuận chỉ có thể được thay đổi nếu tất cả các bên liên quan đạt được sự đồng thuận. Bằng cách này, các tổ chức có thể dành ít thời gian hơn để luật sư của họ giải quyết các thủ tục giấy tờ hoặc tại bàn đàm phán và có nhiều thời gian hơn để phát triển các sản phẩm mới hoặc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Những thách thức của việc áp dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng

Mặc dù công nghệ blockchain có tiềm năng to lớn đối với ngành công nghiệp chuỗi cung ứng, nhưng vẫn có một số thách thức và hạn chế đáng được xem xét.

Triển khai hệ thống mới

Các hệ thống được xây dựng có mục đích cho chuỗi cung ứng của tổ chức có thể không có khả năng thích ứng với môi trường dựa trên blockchain. Đại tu cơ sở hạ tầng và quy trình kinh doanh của công ty là một công việc quan trọng có thể làm gián đoạn hoạt động và lấy đi nguồn lực từ các dự án khác. Do đó, ban lãnh đạo cấp trên có thể do dự trong việc ký tên vào loại hình đầu tư này trước khi thấy sự chấp nhận rộng rãi của các công ty lớn khác trong ngành của họ.

Bắt đối tác trên tàu

Các đối tác tham gia vào chuỗi cung ứng cũng cần sẵn sàng tham gia vào công nghệ blockchain. Mặc dù các tổ chức vẫn nhận được lợi ích từ việc chỉ có một phần của quy trình được bao phủ bởi blockchain, nhưng họ không thể tận dụng hết lợi ích của nó khi có các khoản giữ lại. Hơn nữa, sự minh bạch không phải là điều mà tất cả các công ty mong muốn.

Thay đổi cách quản lý

Khi hệ thống dựa trên blockchain đã có, các doanh nghiệp phải thúc đẩy việc áp dụng nó cho nhân viên của họ. Một kế hoạch quản lý thay đổi phải giải quyết được blockchain là gì, các cách mà nó cải thiện nhiệm vụ công việc của họ và cách làm việc với các hệ thống mới bao gồm nó. Một chương trình đào tạo liên tục có thể giải quyết các tính năng mới hoặc cải tiến trong công nghệ blockchain, nhưng điều đó chắc chắn đòi hỏi thời gian và nguồn lực.

Nhìn về tương lai

Một số người chơi lớn của ngành công nghiệp chuỗi cung ứng đã áp dụng các hệ thống phân tán dựa trên blockchain và thiết lập các nguồn lực để khuyến khích việc sử dụng nó. Chúng ta có thể sẽ thấy các nền tảng chuỗi cung ứng toàn cầu tận dụng công nghệ blockchain để hợp lý hóa cách các công ty chia sẻ thông tin khi các sản phẩm và vật liệu di chuyển xung quanh.

Công nghệ chuỗi khối có thể chuyển đổi tổ chức theo nhiều cách khác nhau, từ sản xuất và chế biến đến hậu cần và trách nhiệm giải trình. Mọi sự kiện đều có thể được đăng ký và xác minh để tạo ra các bản ghi minh bạch và bất biến. Do đó, việc sử dụng blockchain trong các mạng lưới chuỗi cung ứng chắc chắn có tiềm năng loại bỏ các lĩnh vực kém hiệu quả thường gặp trong các mô hình quản lý truyền thống.
Điểm đánh giá post