Các Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới Được Mua Bán Ra Sao?

Các Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới Được Mua Bán Ra Sao?

Các Vùng Lãnh Thổ Trên Thế Giới Được Mua Bán Ra Sao?

Trong lịch sử thế giới, chủ quyền lãnh thổ từng là một món hàng dễ dàng mua bán giữa các đế quốc với nhau. Những nước lớn sử dụng phần lãnh thổ thuộc địa của mình như một món hàng trao đổi quyền lợi, thậm chí họ có thể bán đi một phần lãnh thổ quan trọng của mình để đổi lấy tiền. Mặc dù vậy, hiện nay, việc thực hiện mua bán lãnh thổ gần như rất khó thực hiện bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nguồn: wikipedia.org, daidoanket.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn, thanhnien.vn

Điểm đánh giá post