Chảy Máu Chất Xám Là Gì?

Chảy Máu Chất Xám Là Gì?

Chảy Máu Chất Xám Là Gì?

“Chảy máu chất xám” có thể nói là một hiện tượng nhức nhối của nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia kém và đang phát triển. Bởi vì những nhân tài, những cá nhân ưu tú của các đất nước này thường bị thu hút bởi các điều kiện, các mức đãi ngộ tốt hơn từ các quốc gia phát triển khác mà rời bỏ quê hương.

Nguồn: vietnambiz.vn, nhandan.com.vn, khoahocphattrien.vn, wikipedia.org, tuoitre.vn

Điểm đánh giá post