Công cụ khai thác Bitcoin Iris Energy Nhận được khoản tài trợ thiết bị trị giá 71 triệu đô la từ NYDIG

Thông tin về Công cụ khai thác Bitcoin Iris Energy Nhận được khoản tài trợ thiết bị trị giá 71 triệu đô la từ NYDIG

Đề xuất tin tức

Gửi cho chúng tôi liên kết đến tin tức tương tự trên nguồn khác.

Tại sao chúng ta cần nó

Trích dẫn cho biết tầm quan trọng của tin tức. Số lượng đề cập trong các nguồn khác nhau cho phép xem sự kiện từ các góc độ khác nhau.

Hãy giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng. Nếu chúng tôi đã xuất bản tin tức và bạn tìm thấy tin tức tương tự ở một nguồn khác, hãy gửi cho chúng tôi liên kết đến tin tức đó.

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post