Cuộc chiến dòng điện giữa Nikola Tesla và Thomas Edison

Cuộc chiến dòng điện giữa Nikola Tesla và Thomas Edison

Cuộc chiến dòng điện giữa Nikola Tesla và Thomas Edison

Các cuộc chiến thường xuất phát từ xung đột lợi ích hoặc tranh đoạt một nguồn tài nguyên nào đó. Chúng ta từng chứng kiến những cuộc chiến vì dầu mỏ, vàng hoặc lãnh thổ, nhưng có lẽ không nhiều người được nghe nói đến một cuộc chiến dòng điện. Vào cuối thế kỷ 19, hai nhà phát minh lỗi lạc Thomas Edison và Nikola Tesla đã tham gia một cuộc chiến để quyết định dòng điện một chiều (DC) hay dòng điện xoay chiều (AC) sẽ trở thành tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điện. Vậy sau cùng ai là người dành chiến thắng?

Nguồn: lidinco.com, vnautomate.net, khoahocphattrien.vn, zingnews.vn

============

LIÊN HỆ HỢP TÁC: contact@nntstudio.com

Điểm đánh giá post