Edwin Hubble – Nhà Thiên Văn Học Đặt Nền Móng Cho Thuyết Big Bang

Edwin Hubble – Nhà Thiên Văn Học Đặt Nền Móng Cho Thuyết Big Bang

Edwin Hubble – Nhà Thiên Văn Học Đặt Nền Móng Cho Thuyết Big Bang

“Cha đẻ” của thiên văn học hiện đại hay “cha đẻ” của ngành vũ trụ học quan sát là những mỹ từ người đời dành cho Edwin Hubble. Ông chính là người phát hiện ra sự tồn tại của các thiên hà bên ngoài hệ Ngân hà và sự giãn nở không ngừng của vũ trụ. Những phát hiện này của ông đã làm thay đổi nhận thức của con người về thiên văn học, đặt nền móng cho những nghiên cứu sau này. Điển hình như thuyết Bigbang, vụ nỗ lớn khai sinh vũ trụ.

Nguồn: airport-consultant.com, baotintuc.vn, greelane.com, vatlythienvan.com

Điểm đánh giá post