Euclid – “Cha Đẻ Hình Học” Và Bộ Sách 2400 Năm Tuổi

Euclid – “Cha Đẻ Hình Học” Và Bộ Sách 2400 Năm Tuổi

Euclid – “Cha Đẻ Hình Học” Và Bộ Sách 2400 Năm Tuổi

Trong lịch sử toán học, Euclid được người đời tôn là “Cha đẻ của hình học”. Ông chính là tác giả của bộ sách “Elements” , tựa Việt là “Cơ sở của hình học”. Giáo sư Ngô Bảo Châu, trong lời giới thiệu cho ấn bản tiếng Việt của tác phẩm, đã nhận định: “Theo một nghĩa nào đó, Cơ sở của hình học là quyển sách thuần túy toán học đầu tiên của nhân loại và là tờ giấy khai sinh ra toán học như bộ môn độc lập, tuy vẫn còn là một bộ phận của triết học”. Với những giá trị mang lại, Elements cũng được xem là một trong những bộ sách có ảnh hưởng nhất trong lịch sử toán học thế giới.

Nguồn: iqmath.edu.vn, xuanay.vn, wikibooks.org, toantin24h.blogspot.com, siu.edu.vn, vnexpress.net

Điểm đánh giá post