Founder Và CEO Khác Nhau Như Thế Nào?

Founder Và CEO Khác Nhau Như Thế Nào?

Founder Và CEO Khác Nhau Như Thế Nào?

CEO và Founder đều là những vị trí cực kỳ quan trọng trong một công ty. Thậm chí trong thực tế đôi khi 2 vị trí này là do một người kiêm nhiệm. Tuy vậy, bạn có biết CEO và founder khác nhau như thế nào? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Điểm đánh giá post