George Stephenson – “Ông Tổ Xe Lửa”, Người Đặt Nền Móng Cho Ngành Đường Sắt

George Stephenson – “Ông Tổ Xe Lửa”, Người Đặt Nền Móng Cho Ngành Đường Sắt

George Stephenson – Ông Tổ Xe Lửa Người Đặt Nền Móng Cho Ngành Đường Sắt

Ngày nay, xe lửa đã trở thành một trong những phương tiện giao thông quan trọng và ngày càng phát triển. Chẳng những được cải tiến về kỹ thuật, hệ thống đường xe lửa cũng dần dần được mở rộng để phục vụ nhu cầu vận chuyển ngày càng cao. Và thật thú vị nếu bạn biết rằng, người đã đặt nền móng cho cả một ngành công nghiệp quan trọng lại là một người đàn ông nghèo sống ở mỏ than, 17 tuổi mới bắt đầu học chữ. Ông chính là George Stephenson – ông tổ xe lửa và đường sắt.

Nguồn: baotintuc.vn, khoahoc.tv, review.siu.edu.vn, vi.thpanorama.com, msn.com

Điểm đánh giá post