Gián Điệp Kinh Tế – Thủ Đoạn “Đánh Cắp Chất Xám” Trong Thời Buổi Cạnh Tranh

Gián Điệp Kinh Tế – Thủ Đoạn “Đánh Cắp Chất Xám” Trong Thời Buổi Cạnh Tranh

Gián Điệp Kinh Tế – Thủ Đoạn “Đánh Cắp Chất Xám” Trong Thời Buổi Cạnh Tranh

Để mở rộng và chiếm lĩnh them thị trường mới, thì các công ty, tập đoàn, thậm chí là các quốc gia trên khắp thế giới không chỉ sử dụng những biện pháp phát triển kinh tế thuần túy mà còn sử dụng cả biện pháp “phi kinh tế” nhằm làm suy yếu và đánh bật các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường họ đang muốn chiếm lĩnh. Những biện pháp đó chủ yếu dựa trên những hoạt động đa dạng của các gián điệp kinh tế và điều này bị coi là mối đe dọa cho sự ổn định xã hội và chính trị toàn cầu.

Điểm đánh giá post