Internet of Things Là Gì? Vạn Vật Kết Nối Liệu Có Thành Sự Thật?

Internet of Things Là Gì? Vạn Vật Kết Nối Liệu Có Thành Sự Thật?

Internet of Things Là Gì? Vạn Vật Kết Nối Liệu Có Thành Sự Thật?

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, chúng ta đã trải qua những cuộc cách mạng công nghiệp khác nhau. Và hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang diễn ra sôi động trên thế giới với sự hội tụ của nhiều công nghệ khó tin như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo tăng cường và internet vạn vật. Trong đ, Internet vạn vật (hay IoT) là một trong những yếu tố chính tạo nên sự khác biệt của cuộc cách mạng 4.0.

Nguồn: wikipedia.org, smartfactoryvn.com, ifactory.com.vn, longvan.net, dostquangtri.gov.vn, gosmartlog.com

Điểm đánh giá post