J.P. Morgan – Gia Tộc Tài Chính Một Tay Thao Túng Kinh Tế Mỹ Thế Kỷ 19

J.P. Morgan – Gia Tộc Tài Chính Một Tay Thao Túng Kinh Tế Mỹ Thế Kỷ 19

J.P. Morgan – Gia Tộc Tài Chính Một Tay Thao Túng Kinh Tế Mỹ Thế Kỷ 19

Vào thời kỳ bước qua thế kỷ 20, tạp chí Life từng đăng một bức tranh biếm họa, trong tranh có một người hỏi: “Ai sáng tạo nên thế giới?”. Câu trả lời là: “Thượng đế sáng tạo ra thế giới vào năm 4004 trước Công Nguyên, nhưng đến năm 1901, có 3 người đã cải tạo thế giới”. Trong đó có cái tên JP Morgan. JP Morgan là một thế lực vô cùng nổi tiếng trong giới tài chính. Ông từng thao túng và điều khiến cả sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Thậm chí có thời điểm, ông có sức ảnh hưởng còn hơn cả một nguyên thủ quốc gia.

Nguồn: kienthuc.net.vn, saigondautu.com.vn, happy.live, kstudy.edu.vn, enternews.vn, cafebiz.vn, kenh14.vn, vnexpress.net

Điểm đánh giá post