John Maynard Keynes – Nhà Kinh Tế Học Có Ảnh Hưởng Nhất Thế Kỷ 20

John Maynard Keynes – Nhà Kinh Tế Học Có Ảnh Hưởng Nhất Thế Kỷ 20

John Maynard Keynes – Nhà Kinh Tế Học Có Ảnh Hưởng Nhất Thế Kỷ 20

Có một nhân vật đã lâm vào cảnh gần như trắng tay sau cuộc Đại khủng hoảng năm 1929, nhưng sau đó lại tìm được cơ may cho chính mình. Năm 1936, ông còn cho xuất bản cuốn sách “Lý thuyết tổng quát về lao động, lãi suất và tiền tệ” như một lời đáp trả đối với cuộc đại suy thoái, khuyến khích Chính phủ chi tiêu nhiều hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Đây cũng được coi là bước khởi đầu của lý thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại. Ông chính là John Maynard Keynes.

Nguồn: agro.gov.vn, vietnambiz.vn, happy.live, cafebiz.vn, votpartners.com, nghiencuuquocte.org

Điểm đánh giá post