Lịch Sử Marketing – “Vũ Khí” Giúp Thúc Đẩy Doanh Số Bán Hàng

Lịch Sử Marketing – “Vũ Khí” Giúp Thúc Đẩy Doanh Số Bán Hàng

Lịch Sử Marketing – “Vũ Khí” Thúc Đẩy Doanh Số Bán Hàng

Sự phát triển của xã hội, đặc biệt là quá trình bùng nổ hoạt động giao thương hàng hóa đã thúc đẩy nhu cầu quảng bá sản phẩm của con người, tạo tiền đề cho hoạt động Marketing phát triển. Mặc dù Marketing có nhiều phương thức khác nhau nhưng tựu chung lại, mục đích của nó vẫn là làm nổi bật tính năng của hàng hóa, qua đó thúc đẩy doanh số bán hàng. Đặc biệt, khi công nghệ 4.0 phát triển như vũ bão thì cũng là lúc sức mạnh của Marketing Online trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Điểm đánh giá post