Lịch Sử NATO – Liên Minh Quân Sự Ra Đời Trong Chiến Tranh Lạnh

Lịch Sử NATO – Liên Minh Quân Sự Ra Đời Trong Chiến Tranh Lạnh

Lịch Sử NATO – Liên Minh Quân Sự Ra Đời Trong Chiến Tranh Lạnh

Ra đời trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh đang lúc cao trào, NATO với “đầu tàu” là Mỹ đã lớn mạnh và liên tục đối đầu với Liên Xô trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua hơn 70 năm phát triển thì nội bộ tổ chức này lại chia rẽ và bất đồng sâu sắc. Có vẻ “đường lối” cũ của NATO đã lỗi thời trong thời đại mới và tổ chức này cần có những thay đổi để có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay.

Nguồn: vietnamnet.vn, baoquocte.vn, rfi.fr, tapchiqptd.vn, nguoiduatin.vn

Điểm đánh giá post