Lịch Sử Ngành Xuất Bản – Từ Những Mảnh Đất Sét Đến Sách Điện Tử Trong Kỷ Nguyên Số

Lịch Sử Ngành Xuất Bản – Từ Những Mảnh Đất Sét Đến Sách Điện Tử Trong Kỷ Nguyên Số

Lịch Sử Ngành Xuất Bản – Từ Những Mảnh Đất Sét Đến Sách Điện Tử Trong Kỷ Nguyên Số

Sách được coi là kho tàng tri thức của nhân loại. Từ khi hình thành chữ viết, sách đã trở thành công cụ chính trong việc lưu truyền tri thức trong suốt hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên, ngày xưa, đọc được một cuốn sách là việc không hề đơn giản. Chỉ đến khi con người bắt đầu cho ra đời những phát minh, sáng kiến – những viên gạch nền tảng đầu tiên của ngành xuất bản, sách mới trở nên phổ biến với đại đa số mọi người.

Nguồn: zingnews.vn, vi.wikipedia.org, khoahoc.tv, bookhunterclub.com, khoahoc.tv,khoahocphattrien.vn, marketingbox.vn

Điểm đánh giá post